instagram
Facebook
whatsapp
28th Nov to 1st Dec 2024 | Jio World Convention Centre

Register now and avail the early bird discounts.

About us

Dr. Dibyendu Mazumder

Patron

Dr. Muhammad Sagir V

Conference Secretary

Dr. Vibha Hegde

Organising Chairman

Dr.Shishir Singh

Organising Secretary

Dr. Rajesh Podar

Joint Organising Secretary

DR. PADMINI CHANDRASHEKHAR

Treasurer

DR. GAURAV KULKARNI

Scientific Chairman

DR. ROSHAN SHETTY

Scientific Convener

DR. AMEYA LOKHANDE

Scientific Convener

Dr. Sumanthini Mv

Hod Mgm Navi Mumbai

Dr. Abrar Sayyed

Hod Gdc Mumbai

Dr. Ashish Jain

Bvp Navi Mumbai

Dr. Srinidhi Sr

Hod Dy Patil Pimpri

Dr. Manasi Vandekar

Hod Dy Patil Navi Mumbai

Dr. Satish Abraham

Hod Smbt Sangamner

Dr. Dipali Shah

Hod Sinhgad Pune

Dr. Minal Gulve

Hod Mgvt Nashik

Dr. Aparna Palekar

Hod Rdc Loni

Dr. Lalita Gauri Mandke

Prof. Dyp Navi Mumbai

Dr. Pawan Patel

Hod Smbt Ghoti

Dr. Sumita Bhagwat

Prof. Dyp Navi Mumbai

Dr. Sanjyot Mulay

Prof. Dypatil Pimpri

Dr. Rahul Rao

Prof. Bvp, Navi Mumbai

Dr. Anuradha Patil

Prof. Mgm Mumbai

Dr. Swapnil Kolhe

Prof. Mgvt Nashik

Dr. Pradnya Nagmode

Prof. Smbt Sangamner

Dr. Unmesh Khanvilkar

Prof, Microdentistry, MUHS

Dr. Siddhesh Bandekar

Professor Yogita Dental College Khed

Dr. Shirin Kshirsagar

Reader Yogita Dental College Khed

Dr.teena Sitlaney

Dr. Anuprita Gadkari

Dr. Shilpa Shetty

Dr. Charudatt Naik

Dr. Swapnil Chandekar

Dr. Robin Mathew

Dr. Devendra Patil

Dr. Musharraf Ansari

Dr. Amol Dhokar

Dr.parin Bhanushali

Dr. Manohar Poojary

Dr Sunanda Bhatnagar

Dr Amruta Gupta

Dr Vinaya Pawar

Dr Anuradha Govardhane

Dr Asha Narde

Dr. Tanmay Juvekar

Dr. Sailee Bhogwekar

Dr. Anuja Nikam

Dr. Naisargi Shah

Dr. Shailesh Shenava

Dr. Sandeep Singh

Dr. Vamsi Krishna

Dr. Chinmay Hawaldar

Dr. Sarathi Vin

Dr. Sandeep Kulkarni

Dr. Ankit Desai

Dr. Rohit Shah

Dr. Dipika Mitra

Dr. Sanjay Joshi

Dr. Farhin Katge

Dr. Navin Agrawal

Dr. Vishrut Bhatnagar

Dr. Pournima Godge

Dr. Shruti Gill

Dr. Romi Jain

Dr. Meghana

Dr. Sushmita Deshpande

Dr Prachi Gaonkar

Dr Truppti Sonune

Dr.praveen Badwaik

Dr. Nikhil Bhanushali